Comorbiditeit

Patient bij Psycholoog
Dwanggedachten komen voor bij verschillende stoornissen. De meeste mensen lijden aan OCD, waar deze site vanuit wordt gegaan. Hieronder staan stoornissen waarbij ook dwanggedachten een rol kunnen spelen:

Gilles de la tourette
Men meent dat OCD en Gilles de la tourette genetisch verwant zijn. Mensen met OCD met meer tics en spiertrekkingen (zoals aanwezig bij tourette) hebben een grotere kans op dwanggedachten, dan mensen met OCD en zonder tics en spierspanningen, die hebben vaker smetvrees enz.

Depressie
Moeders die een depressie krijgen na de geboorte van hun kind hebben meer kans op kwade dwanggedachten dan andere moeders. Als je depressief bent dan zie je de wereld door een donkere bril en word je gevoeliger voor nare gedachten. Belangrijk is om duidelijk verschil te maken tussen angstige gedachten en realistische zelfmoordgedachten, die ook opspelen bij depressies.

OCPD
Deze mensen zijn uiterst gewetensvol en uiterst streng tot betrekking tot morele en godsdienstige kwesties. Voor hun is het uit den boze om maar een abnormale gedachten te hebben. Als zij een rare gedachte krijgen zullen zij sneller aan gedachte-onderdukking doen, wat dwanggedachten voedt..

ADD
Ik heb geen wetenschappelijk bewijs erover gevonden, maar uit eigen ervaring weet ik vrij zeker dat er een grote overlap is met dwanggedachten en ADD.
Bovendien onderzoeken experts van dwanggedachten de samenhang tussen zeer sensitieve personenen en dwanggedachten. Namelijk zeer sensitieve personen, wat mensen met ADD bij uitstek zijn, hebben een veel grotere kans op dwanggedachten.
Bij ADD komen gedachten en gevoelens als een boemerang terug en hebben mensen met ADD heel veel moeite om los te komen van hun gedachten en gevoelens, ze kunnen ze minder makkelijk parkeren en loslaten.
(dit is wat er gebeurd met dwanggedachten, steeds terugkomen van gedachten en vervolgens er niet los van komen)

Als je sensitief bent ben je gevoeliger voor wat andere mensen van je denken en ben je gevoeliger voor taboes en rare onhebbelijkheden zoals gedachten, Add'-ers zijn uiterst gewetensvol en dat kan leiden tot gedachtenonderdrukking bij nare gedachten, wat dwanggedachten veroorzaakt.
Daarnaast zie ik ook een verband tussen het alles of niets karakter wat obsessies en ADD allebei hebben incl. de hyperfocus van ADD en de totaal bezeten zijn bij OCD. Mensen die dwanggedachten hebben doordat zij OCD hebben, hebben vaak ook andere psychische stoornissen, dit heet comorbiditeit.


De volgende stoornissen zijn veel voorkomend:

angststoornissen
stemmingstoornissen
gilles de la tourette
ADHD/ADD
ODD
eetstoornissen
bipolaire stoornis LVB (licht verstandelijk beperkt)
Ook cocaine en alcoholmisbruik komt veel voor bij mensen met OCD


Artikelen